Over voorbestellingen

Over betalingen
Het benodigde bedrag om content voor te bestellen wordt automatisch verrekend met het beschikbare tegoed op het tijdstip van de betaling, waarna de download begint. De betalings- en downloaddatum ligt zeven dagen voor de releasedatum van het artikel. Je kunt de betalings- en downloaddatum van het artikel controleren via VOORBESTELLINGEN in het winkelmenu in je Nintendo-accountinstellingen, of in de e-mail die naar je is verstuurd toen je je voorbestelling deed. (Bij pakketartikelen met verschillende releasedatums ligt de betalingsdatum zeven dagen voor de vroegste releasedatum in het pakket.)

Als je op het tijdstip van de betaling voldoende tegoed hebt en er in het winkelmenu ALLEEN TEGOED is gekozen, wordt de betaling verricht. De betaling kan echter niet worden verricht in het geval dat het te betalen bedrag hoger is dan je tegoed. Als je op het tijdstip van de betaling onvoldoende tegoed hebt, wordt het ontbrekende bedrag aan je tegoed toegevoegd via de betalingsmethode die je hebt ingesteld in het winkelmenu (creditcard of PayPal), en wordt de betaling automatisch verricht.

Als er meerdere voorbestellingen zijn met dezelfde betalings- en downloaddatum, dan worden alleen de betalingen verricht van de artikelen die met je beschikbare tegoed kunnen worden afgerekend. De volgorde van de betalingen kan niet worden gekozen. De maximumlimiet van beschikbaar tegoed is € 250,00.

Je kunt de betalingsmethode voor het aanvullen van tegoed op elk moment wijzigen via het winkelmenu in je Nintendo-accountinstellingen. Je ingestelde betalingsmethode voor voorbestellingen wordt ook gebruikt bij betalingen voor automatische verlenging.

Gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar, kunnen geen betalingsmethode instellen. Het benodigde bedrag wordt automatisch afgeschreven van je Nintendo eShop-tegoed.

Afhankelijk van de serverstatus is het mogelijk dat de betaling later wordt verricht dan de vermelde betalings- en downloaddatum.

Bij voorbestellingen die op of na de betalings- en downloaddatum worden gedaan (zeven dagen voor de releasedatum van het artikel), wordt de betaling voltooid en begint de download onmiddellijk. Nadat de download begonnen is, is annulering niet meer mogelijk.
Over voorbestellingen die met Nintendo Switch-gamevouchers worden gedaan
Je kunt een voucher gebruiken om een artikel voor te bestellen zolang de releasedatum van het artikel voor de verloopdatum van de voucher ligt.

De voucher wordt ingewisseld op of na de betalings- en downloaddatum, waarna de download begint. De betalings- en downloaddatum ligt zeven dagen voor de releasedatum van het artikel.

Ook als je geen betaald Nintendo Switch Online-lidmaatschap hebt, kun je artikelen voorbestellen. Je kunt ook meer artikelen voorbestellen dan je vouchers hebt die ervoor in aanmerking komen. Voorbestellingen kunnen echter in de volgende gevallen worden geannuleerd:

・ Als de voucher waarmee een artikel is voorbesteld, op de betalings- en downloaddatum niet meer bestaat, bijvoorbeeld omdat de voucher in de tussentijd is ingewisseld voor een ander artikel.
・ Als je een voucher hebt gebruikt om een artikel voor te bestellen, maar geen betaald Nintendo Switch Online-lidmaatschap meer hebt op de datum waarop de voucher zou worden ingewisseld.

Als er meerdere voorbestellingen zijn met dezelfde betalings- en downloaddatum, worden alleen de op dat moment beschikbare vouchers ingewisseld. De volgorde waarin vouchers worden ingewisseld, kan niet worden gekozen.
Over annulering
Informatie over je herroepingsrecht kun je aan het einde van de Nintendo-accountovereenkomst vinden.

We verlenen je een aanvullend, vrijwillig herroepingsrecht waarmee je je bestelling kunt annuleren. Dit vrijwillige herroepingsrecht doet op geen enkele wijze afbreuk aan je wettelijke herroepingsrecht of wettelijke garantierechten. Je kunt je voorbestelling annuleren totdat de download begint, onmiddellijk na het voltooien van de betaling. De betaling vindt vanaf zeven dagen voor de officiële releasedatum van het artikel plaats. Je kunt de betalings- en downloaddatum controleren via VOORBESTELLINGEN in het winkelmenu in je Nintendo-accountinstellingen.

In de volgende gevallen kun je niet gebruikmaken van speciale acties en geen gouden punten ontvangen voor voorbestelde artikelen:
・ Als je je voorbestelling hebt geannuleerd;
・ Als je voorbestelling is geannuleerd door Nintendo (bijvoorbeeld als je geen betaling kunt verrichten voor je voorbestelde artikel omdat je onvoldoende tegoed hebt, door beperkingen op basis van leeftijdsclassificaties, door overbodige aankopen, door een verlenging van de ontwikkelingsperiode van het artikel of omdat het hoofdsysteem niet meer bestaat);
・ Als je voor de voorbestelling een Nintendo Switch-gamevoucher hebt gebruikt (in dat geval kun je nog steeds gebruikmaken van in aanmerking komende speciale acties, maar kun je geen gouden punten ontvangen).

Het te betalen bedrag wordt bepaald op basis van de prijs op het tijdstip van de voorbestelling, tenzij expliciet anders vermeld tijdens de voorbestelprocedure. (Houd er rekening mee dat kortingen enz. afhankelijk kunnen zijn van het bezit van een specifiek artikel op het tijdstip van betaling.) Als er daarnaast een speciale actie geldt op het tijdstip van de voorbestelling, wordt die actie toegepast. Afhankelijk van de status van kortingen en de beschikbaarheid van speciale acties, kan de annulering van je voorbestelling ertoe leiden dat je het artikel niet meer voor dezelfde prijs kunt kopen of voorbestellen, of dat je niet kunt gebruikmaken van speciale acties.
Zo kun je voorbestellingen annuleren
Je kunt voorbestellingen annuleren via VOORBESTELLINGEN in het winkelmenu in je Nintendo-accountinstellingen.
Over gouden punten
Als je het artikel meer dan zeven dagen voor de releasedatum voorbestelt, kun je niet instellen hoeveel gouden punten er voor de betaling van de voorbestelling worden gebruikt. Als je ervoor kiest om gouden punten te gebruiken, worden op de betalings- en downloaddatum alle in aanmerking komende punten gebruikt. Het maximale aantal punten dat daarbij kan worden gebruikt, komt overeen met de aankoopprijs van de voorbestelling. Het eventuele restbedrag wordt automatisch afgeschreven van je tegoed.

Zelfs als je ervoor kiest om punten te gebruiken, wordt het gebruikte aantal punten niet in de prijs verwerkt die op het tijdstip van de voorbestelling getoond wordt.

Als je het artikel op of na de betalings- en downloaddatum voorbestelt (zeven dagen voor de releasedatum van het artikel), kun je wel kiezen hoeveel gouden punten er worden gebruikt.

Opmerking: je kunt geen gouden punten gebruiken voor voorbestellingen die je met Nintendo Switch-gamevouchers doet.
Aanvullende informatie
Berichten over voorbestellingen worden naar het e-mailadres verstuurd dat is geregistreerd voor de relevante Nintendo-account. Als er een kinderaccount wordt gebruikt, wordt deze informatie naar het e-mailadres verstuurd dat is geregistreerd voor de Nintendo-account van de ouder of voogd.

Als er belangrijke wijzigingen zijn te melden over voorbestelde artikelen (zoals een significant uitstel van de releasedatum), worden gebruikers hiervan op de hoogte gesteld via methodes zoals aankondigingen in de Nintendo eShop of op de officiële website van de game, of via e-mail.

Het is mogelijk dat informatie over het kopen en spelen, inclusief leeftijdsclassificaties en downloadgroottes, niet definitief is op het tijdstip van de voorbestelling. Kijk voor de meest recente informatie regelmatig in het informatiescherm van het artikel.

Wanneer je een voorbestelling van een artikel hebt lopen, kun je de land- of regio-instelling van je Nintendo-account niet wijzigen. Om deze instelling te kunnen wijzigen moet je eerst alle voorbestellingen annuleren.